S. K. Patil Sindhudurg Mahavidyalaya

Teaching Staff

Shrirang MandaleDr. Shrirang Mandale

Principal

Bhavake SirDr. P.L. Bhavake

Asso. Prof.

R.N.KatkarDr. R.N.Katkar

Assist. Prof.

Rabte SirShri. K.K.Rabate

Assist. Prof.

U.Y.SamantDr. Mrs. U. Y. Samant

Assist. Prof

Hargile SirDr. D.V. Hargile

Assist. Prof.

Chougale H.M.Shri. H.M. Chougale

Assist. Prof.

B.H.ChouguleShri. B.H. Chaugule

Assist. Prof.

Naik S.S.Dr. Mrs. S. S. Naik

Assist. Prof.

M R KhotDr. M. R. Khot

Assist. Prof.

KHOBARE SIRShri. S. P. Khobare 

Assist. Prof.

PAWAR S.S.Shri. S.S. Pawar

Librarian