S. K. Patil Sindhudurg Mahavidyalaya

मालवण तालुक्यातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांंना शिक्षणाची संंधी उपलब्ध करुन द्यावी व त्यांचा सर्वांगीण विकास साधता यावा, या हेतूने कै. कृ. सी. देसाई शिक्षण मंंडळाने १९६५ साली स. का. पाटील सिंंधुदुर्ग महाविद्यालय सुरु केले.